Mikrohistorierna:

(14) Jonas och Lisbeth Forsberg

Födda 1955 och 1958, Bergs gränd 7 (Tyreshill)

Vid mitten av 1990-talet stod Tyreshill, som huset kallas, obebott. Det var illa förfallet med taket gapande öppet mot regn och snö. Men Tyreshill blev 1998 ett av de hus i länet som kom att räddas av ”Hallandsmodellen”.

 Jonas och Lisbeth Forsberg, från Konstnärsbyn, flyttade in 1999. I ett prång längst upp hittade paret en liten gömd samling föremål, böcker och dokument som undgått såväl åren av förfall som renoveringen som varit.

 En dag knackade ett par kvinnor på, kusiner till varandra, som berättade att deras morföräldrar bott i huset.

– En av dem nämnde sin mors namn, Dahlia. Det kände jag igen från en namnteckning i en av böckerna vi hittat, berättar Lisbeth.

 Samlingen visade sig ha gömts undan, kanske redan på 1930-talet, av familjen Sven och Emma Lilja som bodde här då tillsammans med sina fyra barn, av vilka den yngsta hette Dahlia.

 Jonas och Lisbeth skänkte sakerna till Dahlias dotter.

  Utom ett par barnskor (de som visas i montern), som legat på samma plats men inte verkade komma från familjen Lilja.

 – Förr brukade folk lägga barnskor på vinden i huset, för då skulle inte skulle fattas barn som föddes hos de bodde där, berättar Jonas Forsberg.

 Han gissar att det är skor som burits av äldste dottern till Per Olsson, fabriksarbetaren som lät bygga huset i början av 1900-talet. Dottern hette Tyra och fick också ge namn till fastigheten: Tyreshill.

Berättat 2023 för Lennart Hildingsson