Bruksvandringar i Rydö 2018

Bruksmiljövandringar i Rydöbruk sommaren 2018

  • från järnbruk till leksaksfabrik

Lennart Hildingsson guidar och berättar vid de gamla bruksmiljöerna i Rydöbruk. Samling (och parkering) vid snickeriet M2 Solution. Medtag fikakorg. Ingen avgift.

Tid: kl 18.00 

Torsd 26 juli

Torsd 23 augusti

 

  • Vatten, dammar och kanaler 

Vi tittar på sågdammen i Rydö, kraftkanalen och fd kraftstationen; de anläggningar som Statkraft nu begär att få riva. Lennart Hildingsson leder vandringen och berättar om historien. Samling (och parkering) vid snickeriet M2 Solution. Medtag fikakorg. Ingen avgift.

Tid: kl 18.00

Torsd 9 augusti

KULTURARVSDAGEN

Söndag 10 September 2017

Visning av Missionshuset i Rydöbruk

 

Öppet kl 10-17 med kaffeservering (hembakat)

Guidad 20 min rundvandring kl 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 och 16.00.

Rydöbruks Missionshus, som är ett byggnadsminne, visar upp en frikyrkolokal med interiör från tidigt 1900-tal och en nyrestaurerad bruksarbetarlägenhet från 1930-talet.

Fika med autentiskt hembakat bröd

Den 10 september (Kulturarvsdagen) serverar vi kaffe/té/saft och kaffebröd efter Elin Anderssons recept och från hennes kök från 1930-talet, då hon bodde i missionshusets bostad.

Fri entré.

Välkomna!

(Kulturarvsdagen är ett arrangemang i regi av Riksantikvarieämbetet, då hundratals kulturhistoriska byggnader och miljöer runt om i landet står i fokus. Se mer på: RAÄ:s hemsida)

Byvandring till Skärkebro och Södra Glassbo

Torsdag 20 jul kl 18.00

Utanför Brukets bostäder i Södra Glassb0 1926. Fr v Fabriksarbetaren Ernst Persson (med dottern Hildur i famnen), Astrid Persson (en syster till Ernst), Alfhild (dotter till Ernst och Maria), Annie Persson (ytterligare en syster) och Maria Persson (hustru) m sonen Arnold i knät.

Samling vid korsningen Glassbovägen/Femsjövägen. Om kvarnar vid vatten och byn som ”försvann” vid laga skiftet vid mitten av 1800-talet. Ta med fikakorg. Ingen avgift.

Stenåldersutställningen visas sommaren 2017

Söndagar 25 juni – 3 september

(dock ej 6/8)

”Boplats Rydöbruk” – är sommarens utställning i bruksmuseet 2017. Utställningen berättar både om den arkeologiska undersökning som skolbarn i Rydö var med om att göra i Veka förra året, och om vad fynden där berättar om de första människorna som slog sig ned i Rydö intill Nissan för 9 000 år sedan.

 

 

Entré: 20 kronor (fritt inträde för medlemmar i föreningen och för barn och unga upp till 18 år) .

 

Bildvisningskväll Torsdag 11 maj 2017

Kl 18.00 Glassbo Våffelstuga, Rydöbruk

Vårens sista bildkväll hålls i Glassbo våffelstuga, eftersom utställningsarbete pågår i bruksmuseet. Bilskjuts går från museet kl 17.30.

Ingen entré för visningen, men köp av fika med våfflor är obligatoriskt.

Alla välkomna!

Rydö historiska förening

Engla Hägertz, fotograferade hundratals rydöbor

Fotograf Engla Hägertz i Oskarström, vars glasplåtar från 1914 och femtio år framåt har bevarats, tog hundratals bilder på rydöbor som besökte hennes ateljé.

Självporträtt.

Under de 50 år (1914-64) som Engla Hägertz var fotograf i Oskarström, utförde hon 25 542 uppdrag med kamera. De flesta gällde grupp- och porträttfoton som togs i den ateljé hon 1914 övertog av Viktor Kinell, Halmstad. Men Engla tog också friluftsbilder, anlitades som fotograf vid olika festligheter och var då och då också industrifotograf.

Drygt 600 av fotografiuppdragen under de 50 åren var på besökare från Rydöbruk eller olika beställningar därifrån. Det var exempelvis rydöbor som under det tidiga 1900-talet tog tåget till Oskarström för att som nöje gå till fotografen. Då och då gjorde Engla Hägertz turer på motsatt håll och tog bland annat bilder på konfirmander vid Rydöbruks kapell. Under 1950-talet var hon flitigt anlitad av Rydöbruks mekaniska, för att ta bilder inför företagets marknadsföring av sina produkter.

Grannar. Sixten Lindell och Herman Johansson i Fors, 8 november 2014.

Engla Hägertz fotograferingsjournaler och de allra flesta av hennes glasplåtar och negativ finns bevarade hos Oskarströms hembygdsförening. Denna bildskatt är inte enbart en dokumentation av människor och i miljöer i huvudsak från Oskarström, utan är också en berättelse om hur fotograferingsmodet förändrades och utvecklades under förra seklet.

Tidigt hos fotografer

Engla föddes 1889 i Halmstad och hette då Larsson. Hennes pappa var brädgårdsarbetare i hamnen, men bytte yrke och blev så småningom lokförare hos HNJ-bolaget. När Engla var 8 år dog pappan och mamman stod då ensam med sju barn och var dessutom gravid med tvillingar. De äldsta syskonen fick nu hjälpa till med försörjningen. 12-åriga Gudrun tog arbete som springflicka hos fotografen Orla Bock, vilket så småningom kom att få betydelse för Englas väg genom livet.

< Läs hela artikeln inne på vår hemsida – under Historiska bilder >

Årsmöte – 25 februari i Bruksmuseet

 – med bildkavalkad från 1950-talets Rydöbruk

Rydö historiska föreningen håller sitt årsmöte 2017 lördagen 25 februari i Bruksmuseet i Rydöbruk.

Mötet inleds med de sedvanliga årsmötesförhandlingarna. Därefter fika och bildvisning: Ingrid Johansson (f Kullgren) och Bodil Bengtsson (f Ekeroth) visar bilder från 1950-talets Rydöbruk och berättar minnen från dessa år.

Föreningen står för fikat, och det vankas både mackor och semlor.

Tid: kl 10.00

Välkomna!

Styrelsen

Museet återskapar arbetarelägenhet

I Rydö missionshus, som kulturminnesskyddades för jämt 30 år sedan, finns en lägenhet som stått tom under det senaste halvseklet.

Den var under 1900-talets tidigare hälft bostadslägenhet och i kontraktet ingick vaktmästeri för frikyrkoförsamlingen.

Rydö historiska föreningen kommer under 2016-2017, i samarbete med Equmeniakyrkan Södra Nissadalen som äger missionshuset, att restaurera lägenheten och inreda den som den såg ut i början av 1940-talet. Det var då bruksarbetaren Hilding Andersson bodde där tillsammans med sin familj.

Föreningen har beviljats 86 000 kronor i anslag av Riksantikvarieämbetet för projektet. Arbetet görs också i samråd med länsantikvarien i Halland och med stöd av anlitad byggnadsantikvarie.

b1
”Symöte” i missionshusets lägenhet. Kvinnorna är Emmy Andersson, Elin Andersson och Ester Fransson. Pojken vid spinnrocken är Elins son Erik.

I återställandet ingår tidsenliga tapetsering och att återskaffa likadana möbler, inventarier och tillhörigheter som familjen hade i sin bostad. Till stöd för arbetet finns fotografier inifrån bostaden tagna på 1930- och 40-talet.

Användningen blir därefter:

  • uppvisning  av en bruksarbetarbostad från 1940-talets början
  • tidsresor för barn i Rydöbruks skola (inom projektet Barnens kulturmiljö)

Dessutom förstärks det kulturhistoriska värdet av missionshuset, med att hela miljön gestaltar den bruksepok som var vid 1900-talets tidigare hälft (själva kyrkrummet och byggnaden exteriört är i det närmaste oförändrat från år 1900 – det år missionshuset byggdes).

Text: Lennart Hildingsson