Gösta Eriksson

gosta

1925-2010. Foto: Anders Claesson

Den stora samling av föremål, dokument och bilder som historiska föreningen och bruksmuseet förfogar över är till allra största delen resultatet av ett Gösta Erikssons idoga arbete. Den lokala historien började Gösta dokumentera redan vid inledningen av 1960-talet, genom att intervja människor runt om i nuvarande Hylte kommun. Han skrev artiklar både i hembygdsböcker och i lokalpress. Gösta var under nästan 50 år ortsmeddelare för Hallandsposten och med sin kamera förevigade han nära nog allt som hände i Rydö. Just brukshistorien låg Gösta Eriksson mycket varmt om hjärtat, född och uppvuxen som han var i Rydöbruk.

Rydö historiska förening bildades 1986 och Gösta blev dess förste ordförande. Året efter, genom gåva av RYAB:s sociala fond, fick föreningen en byggnad i centrala Rydö (tidigare brukssjukstugan) som gjordes om till museum.

Gösta Eriksson var verksam i föreningen och med arbete i Bruksmuseet till kort före sin bortgång 2010.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *