4 miljoner över från saneringen

Saneringen av kisaska och andra gifter i mark på fabriksområdet i Rydöbruk kostade cirka 36 miljoner kronor.

Från början var 40 miljoner budgeterade.

saneringsbild
Marken intill Nissan bakom Badhuset, efter att arbetet inleddes 2013.

 

– Vi hittade mer sten och block i marken än vad vi först trodde att vi skulle göra. Eftersom dessa inte behöver köras till deponi blev det billigare. Vi lämnade in mindre mängd förorenade massor än vad vi först beräknat, säger Erik Bergstedt, projektledare vid Sveriges geologiska undersökning.

Arbetet inleddes hösten 2013. Ganska snart insåg man att deponikostnaderna skulle bli lägre.

– Vi började då snegla på om vi skulle kunna göra något mer. Vi bestämde då att vi skulle muddra ut kanalen bakom badhuset. Där fanns mycket föroreningar i bottenslammet, berättar Erik Bergstedt.

I projektet grävde  man också grundligare ut vägen i Vekaområdet, som bland annat går till tennisbanan.

Ett informationsblad, som berättar att saneringen nu avslutats, har i dagarna gått ut till hushållen i Rydöbruk.

– Det finns inga gifter kvar i fabriksområdet. Vad som finns utanför, kan jag dock inte svara för, säger Erik Bergstedt och förklarar att projektet varit inriktat på marken närmast det tidigare pappersbruket i Rydö och att länsstyrelsen ansvarat för projektering och inriktningen på saneringen.

Det är Naturvårdsverket som svarat för finansieringen av arbetet, vilket planerats av länsstyrelsen i Halland.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *