Sportlovet 2015 bjuder på animering

Animering pågårUnder sportlovet 2015 är det flera olika aktiviteter som ordnas av Rydö historiska förening. Under tisdag och fredag är det animeringsverkstad.

Som ett led i projektet Barnens kulturmiljö så har bruksmuseet haft öppet och låtit barn få prova på att animera egen film, så kallad stopmotion-film. Under skulptören Ulf Hanssons ledning har barnen fått prova att själva vara en del av en animerad film och historiska föremål från museet.

Filmerna skapades med hjälp av en iPad med appen iMotion installerad. Som fjärrkontroll för att ta bilder utan att röra surfplattan användes ett headset.

Leksaker från Toy AB animerasGenom att låta barnen lära sig att producera olika former av dokumentation ökar vi antalet sätt som kommande generationer får ser hur det ser ut i Rydöbruk idag. Förhoppning är också att väcka lust för att skapa och vara kreativ på olika sätt.

Barnen fått titta närmare på Rydö’s lokala historia, bland annat genom att låta leksaker från museets utställning från den gamla leksaksfabriken Toy AB få liv  och vara med i animeringarna. Olika föremål runt om i lokalerna fick också en själ. Tänk vad ett par ögon på en sko, häftapparat eller vattenkanna kan göra.

Hansson har också visat hur leranimationer i filmer som Fåret Shaun görs. Se filmen nedan om du vill ha guidad tur bakom kulisserna (filmen är på engelska). LergubbeDet Ulf gjorde var att själv modellera fram en gubbe, som kan användas för animering.

Lermodellen är byggd på en hushållspappershållare, där basen är byggd med Das (varumärke för lera) och Plaxtin (en lera som inte stelnar) och ”huden” med modellera.

Här har också iMovie på en iPad använts för att redigera lite i filmen och lägga på några ljudeffekter. iMovie följer med som standard-app i en iPad.

Kanske det kan bli roliga animeringar från hemmen runt om i Rydö efter att hela familjen fått vara på bruksmusset och lärt sig grunderna.

Här två av animeringarna som gjorts på Bruksmuseet i Rydöbruk under sportlovet. I filmen ser ni Knystahall, gränsstenen som finns i Rydö. Modellen är gjord av elevens en del i klass 3-4 s arbete under temaveckan 2015.

Guidegruppen 12 februari

Guidegruppen

Vi gjorde klart vårat arbete. Det står om Rydö historia i vår ”Tidslinje” vi gjorde klart! 😀
Det va kul. 🙂

MVH : ”Olaf”

 

Guid gruppen

Idag har vi gjort färdigt typ allt men det kommer att bli spennande imorgon för då är det redovisning för småbarnen det kommer nog vara kul. M

 

Bruket är klart!

I dag har jag och min Guiadgrupp gjort klart våran tidslinje vi va och hämtade mer matrial på museumet. Lennart gav oss bilder på hur sågverket dom har vi använt. Imorgon ska vi redovisa alla våra modeler och teater.klassen har jobbat riktigt bra idag alla har varit medvetna om att det va sista dan idag.

J.B

Modellgruppen torsdag 12 februari

Modell av pappersbruket!

Igår började vi med modellen av det gamla pappersbruket i Rydö. Idag blev vi nästan färdiga med modellen. Imorgon blir vi nog färdiga med modellen av bruket. Det har varit roligt denna veckan, det roligaste var när vi var på M2.

Skrivet av ”Rolf-Göran”

 

idag har vi byggt så att dett kronglar i hjärnan spänande att få se vad/hur dom kommer att tappa hakan.

L

 

12 februari 2015

Idag så fixade vi byggnaderna och målade dom och vi ska sen limma på dom. Det var lite stressigt för imorgon ska vi redovisa för hela skolan vårat byggande. det ska bli spännande!

Wilma

 

Torsdagen den 12 februari 2015

Vi är snart klara med modellen! Jag har själv skrivit lite info om husen och det var tröttsamt. A

Kraftverkstema 22 februari

Rydö historiska förening  håller sitt årsmöte söndagen 22 februari 2015, kl 14.00 i Bruksmuseet.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Fika.

Därefter föreläsning, men då flyttar vi oss över till Rydögården (kl 15.30). Lennart H visar där bilder och berättar om Rydö kraftverks och dammanläggningarnas historia. Detta arrangemang blir offentligt och inte enbart för historiska föreningens medlemmar. Temat kring kraftanläggningarna är högaktuellt då Statkraft planerar att riva alla dammar i Rydöbruk och fylla igen kanalen.

Statkraft räknar med låga kostnader

Alternativet att förstärka dammarna i Rydö och kanalen längst ut vid gamla tubintaget, beräknas kosta 20 miljoner kronor i investering.

Det är dessa kostnader som Statkraft vill undvika genom att riva bort fördämningarna och fylla igen kraftverkskanalen i kanalgrävningFors, vilket också innebär att Klubbån leds till sin gamla fåra genom Vekaparken.

Detta framgick av Statkrafts presentation av projektet, vid samrådsmötet i Rydöbruk 27 januari.

Inför frågan vad rivning och igenfyllning av kanalen ska kosta, svarade Jarl Andersson som är kraftverkschef vid Statkraft i Laholm genom att presentera en mycket låg prislapp för detta:

– Det är en lägre kostnad att riva ut dammarna och kanalen och göra en ny sträckning av Klubbån. Vi uppskattar det till cirka 3,5 miljoner kronor.

Det var flera vid samrådsmötet som tvivlade på att 3,5 miljoner ens skulle räcka för att ge Klubbån sitt lopp ut mot Nissan som det var nästan hundra år sen den hade.

Ungefär 50 personer kom vid det samråd som hölls på kvällen; många fastighetsägare i Fors men även representanter från exempelvis samhällsföreningen, historiska föreningen och naturskyddsföreningen i Hylte. Tidigare på eftermiddagen var det samråd för olika myndigheter.

Representanterna från Statkraft och deras konsulter berättade att de skjutit tiden för yttranden fram till 18 februari, så att fler skall hinna med att säga något om planerna företaget har för Rydö.

Sen räknar kraftföretaget med att i slutetat av maj lämna in en ansökan till vattendomstolen och hoppas på en dom där i slutet av året. Därmed skulle arbetena komma utföras nästa sommar. Byggtiden uppskattas till ”några månader”, enligt samrådshandlingarna.

Statkraft vill riva rydödammarna

Statkraft (fd Sydkraft) vill riva de båda dammarna i Nissan i Rydöbruk.

Det handlar både om Glassbodammen, norr om samhället och den så kallade Sågverksdammen vid bruksmiljöerna.

Statkraft kallar till ”samrådsmöte” tisdag 27 januari kl 18.00 vid golfkrogen i Rydöbruk för att presentera sina planer. Ett samrådsmöte, där formellt berörda sakägare (markägare, kommun och andra myndigheter) är särskilt inbjudna, krävs innan man lämnar in en ansökan av det här slaget till Vattendomstolen.

När Vattendomstolen fått färdig ansökan, går den i sin tur ut på remiss (för yttrande) där en större krets också kan ge sina synpunkter.

kanalgrävning

 

Bild: Kanalgrävning i Rydöbruk på 1910-talet.

Förutom att riva dammanläggningarna vill Statkraft helt och håller fylla igen den 1,6 km långa kraftkanalen som bland annat går genom Fors. Klubbån, som kommer rinnande uppifrån Sandsjön och Lahult, skall då återfå sin ursprungliga sträckning genom Snorkenskogen och Vekaparken.

Motivet för detta, som Statkraft anger, är att det är kostnadskrävande för bolaget med anläggningar som inte har någon funktion. De meddelar också att dammar och kanal inte uppfyller säkerhetskraven; kanalbanken är för låg för att klara stora flöden i Nissan och Sågverksdammens skibord – vilket byggdes så sent som 1992 – är heller ingen säker anläggning.

Något om dammarnas historia: Glassbodammen och kanalen anlades åren 1914-17, samtidigt med att kraftstationen byggdes (den som revs 1992). Damm och kanal byggdes i huvudsak med manuellt arbete, dynamit och spade, som utfördes av stenarbetare och även fabriksarbetare från Bruket (produktionen på pappersbruket låg nere under större delen av första världskrigsåren).

flygvybruket

Sågverksdammen är av äldre datum än kraftstationen. Bruksmuseet förvarar kartor som visar att dammutloppet – med sina fyra stensatta refuger – till och med är äldre än massabruket vilket byggdes 1897. Möjligen är konstruktionen från cirka 1880 då ett träsliperi uppfördes vid platsen. Dammanläggningen som sådan verkar dock vara äldre än så och höra till en betydligt äldre kvarnrörelse (Veka kvarn).

Vid historiska föreningens årsmöte 22 februari, kommer föreningen att visa kartor och bilder på detta. Ett föredrag, vilket hålls efter årsmötesförhandlingarna, kommer helt att ägnas dammarnas och kanalens historia.

Text: Lennart Hildingsson

 

 

Anders Högberg på besök

Anders Höberg

Riktigt bra kunskaper tillägnar sig vi oss bara med insikten om att kunskapen sällan står på fast mark.

Vårt vetande förändras över tid och verkligheten ser olika ut beroende på var vi står och betraktar den.

Det senare handlar om vilken bakgrund vi har, vilka erfarenheter vi har i bagaget och inte minst vilka frågor vi ställer oss när vi försöker lära oss något nytt.

Detta perspektiv på pedagogiskt arbete med barn, fick projektet Barnens Kulturmiljö i Rydöbruk då Anders Högberg från Linnéuniversitet var på plats i Rydöbruk och ”utbildade” oss.

Både lärargruppen och historiska föreningens projektgrupp deltog i studiedagen på skolan, som hölls 15 januari.

Anders Högberg, som är arkeolog och högskolelektor (Linnéuniversitetet) inspirerade med att berätta om några skolprojekt i Malmö, som han varit involverad i. Bland annat av det slag där barn fått utforska miljö där de bor, vilket tangerar idéerna kring Barnens kulturmiljö.

Spännande projekt

Helt tydligt är att projektet i Rydöbruk kommer bli spännande, speciellt med tanke på diskussionerna går bland de involverade, om det förestående arbetet kring kulturmiljön.

Barnen i Rydöbruk kommer att få möjlighet att på olika sätt att dokumentera vad de lär sig, och du kommer säkert kunna läsa mycket om det på den här sidan.

Text: Christian Dahlqvist och Lennart Hildingsson
Foto: Christian Dahlqvist CC-by sa