Anders Högberg på besök

Anders Höberg

Riktigt bra kunskaper tillägnar sig vi oss bara med insikten om att kunskapen sällan står på fast mark.

Vårt vetande förändras över tid och verkligheten ser olika ut beroende på var vi står och betraktar den.

Det senare handlar om vilken bakgrund vi har, vilka erfarenheter vi har i bagaget och inte minst vilka frågor vi ställer oss när vi försöker lära oss något nytt.

Detta perspektiv på pedagogiskt arbete med barn, fick projektet Barnens Kulturmiljö i Rydöbruk då Anders Högberg från Linnéuniversitet var på plats i Rydöbruk och ”utbildade” oss.

Både lärargruppen och historiska föreningens projektgrupp deltog i studiedagen på skolan, som hölls 15 januari.

Anders Högberg, som är arkeolog och högskolelektor (Linnéuniversitetet) inspirerade med att berätta om några skolprojekt i Malmö, som han varit involverad i. Bland annat av det slag där barn fått utforska miljö där de bor, vilket tangerar idéerna kring Barnens kulturmiljö.

Spännande projekt

Helt tydligt är att projektet i Rydöbruk kommer bli spännande, speciellt med tanke på diskussionerna går bland de involverade, om det förestående arbetet kring kulturmiljön.

Barnen i Rydöbruk kommer att få möjlighet att på olika sätt att dokumentera vad de lär sig, och du kommer säkert kunna läsa mycket om det på den här sidan.

Text: Christian Dahlqvist och Lennart Hildingsson
Foto: Christian Dahlqvist CC-by sa

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *